آدرس کارخانه

تبریز- او ل خروجی پلیس راه تبریز آذرشهر- روبروی پمپ بنزین -دایمس

041.3245.3244

info@dims.ir

دفتر فروش تهران

دفتر فروش مرکزی دایمس تهران - بلوار آفریقا(جردن) - نبش کاج آبادی - مابین بانک دی و بانک ایران زمین - پلاک 204 - ط2 واحد 11B

+98.21.2204.6122

info@dims.ir

دفترچه تلفن